Monumentalt uansvarlig beslutning

Store nyhetsbyrå melder at den amerikanske presidenten Donald Trump i dag besluttet at han trekker USA fra Parisavtalen. Trump skriver selv på Twitter at han vil kunngjøre sitt forhold til Parisavtalen i løpet av de neste dagene, men det har foreløpig ikke kommet noen offisiell uttalelse om beslutningen fra det hvite hus.

Av Astrid Arnslett

- Dette er en monumentalt uansvarlig beslutning og det er vanskelig å forestille seg en beslutning som ville være et mer ødeleggende slag mot det positive politiske framdriften i arbeidet med Parisavtalen, og for utsiktene til å øke klimaambisjonene over tid, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken.

Trumps beslutning vil sannsynlig skade både amerikansk økonomi og internasjonalt klimasamarbeid. Den eneste positive nyheten er at det er grenser for hvor mye skade beslutning hans får.

- Parisavtalen er et politisk sårbart rammeverk som avhenger av betydelig tillit mellom landene for å kunne nå det langsiktige målet. Nåværende nasjonale planer er ikke tilstrekkelig ambisiøse til å begrense global oppvarming til det avtalte målet på godt under to grader for før-industrielle nivåer. De nåværende planene vil heller ikke levere tilstrekkelig økonomisk hjelp til utviklingslandene for å håndtere klimaendringer, sier Kallbekken.

- Det er derfor viktig at landene over tid presenterer mer ambisiøse nasjonale mål. Det er denne prosessen med å øke ambisjonen over tid som sannsynligvis vil være det primære offer for Trumps beslutning, fortsetter Kallbekken.

Det er foreløpig uklart om presidenten trekker USA fra Parisavtalen eller hele klimakonvensjonen. Dersom USA forlater hele klimakonvensjonen vil landet ikke lenger være bundet av andre klimaavtaler, og de vil heller ikke ha en plass ved forhandlingsbordet.

- Dette kan ha store langsiktige konsekvenser. Dersom USA senere ønsker å delta i det internasjonale samarbeidet må konvensjonen da ratifiseres av Senatet på nytt, noe som krever 2/3 flertall, sier Kallbekken.

Mens Trumps beslutning er dypt problematisk, er det begrenset hvilke skader denne beslutningen vil føre til.

- For det første har andre land, inkludert Kina, allerede klart uttalt at de vil støtte Parisavtalen og gjennomføre sine nasjonale bidrag uavhengig av amerikanske retningslinjer. For det andre er det mange viktige klimainitiativer som ikke direkte påvirkes av internasjonale klimaavtaler, sier Kallbekken.

Fornybar energi og andre grønne løsninger blir raskt billigere og markedskreftene vil fortsette å redusere den fossile økonomien, også i USA. Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.

- Trumps beslutning endrer ikke denne positive utviklingen, og noen kan til og med føle et ansvar for å øke sin innsats for å kompensere for mangelen på amerikansk lederskap på føderalt nivå, sier Kallbekken.

- Det er viktig å understreke at ikke noe er besluttet ennå, og det er mulig at Trump også vurderer et tredje alternativ. Trump kan la USA forbli en part til Parisavtalen, men velge enten ikke å oppfylle USAs løfter eller å sende inn et nytt og mindre ambisiøst løfte, avslutter Kallbekken.